Certificari

  1. Certificat de atestare a implemetarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008 - CERTIFICAT AJAEU /08/11242
  2. Certificat de acreditare RENAR conform SR EN 17025:2005 pentru laboratoarele de analize - CERTIFICAT NR. LM 012/2007
Certificare ISO Elim Certificat RENAR Elim